Skip to content

Početna Stranica

O Priručniku

U sklopu programa ˝Poticanje Demokratskih Vrijednosti i Aktivnog Građanstva Među Mladima˝ u organizaciji fondacije Humanity in Action BiH pokrenuli smo projekat pod nazivom ˝Administrativni priručnik za BiH dijasporu˝. Cilj projekta je stvoriti priručnik u elektronskom i printanom formatu koji bi BiH dijaspori omogućio lakši pristup informacijama vezanim za administrativne procese i prikupljanje dokumenata u različitim BiH institucijama. Ovaj priručnik će poboljšati informisanost osoba iz dijaspore o procesima i resursima potrebnim za administrativne procese s kojima se osobe iz dijaspore najčešće susreću i koje su im najpotrebnije. Na ovaj način ćemo omogućiti da osobe iz dijaspore mogu lakše da obavljaju određene obaveze i poslove u BiH što će poboljšati komunikaciju između dijaspore i bosanskohercegovačkih institucija.

Autori priručnika su bh. studenti: Adna Kurtović, Tarik Velić i Mirnes Ćerimović.

 

 

O Projektu

U sklopu programa ˝Poticanje Demokratskih Vrijednosti i Aktivnog Građanstva među Mladima˝ u organizaciji fondacije Humanity in Action BiH pokrenuli smo projekat pod nazivom ˝Administrativni priručnik za BiH dijasporu˝. Cilj projekta je stvoriti priručnik u elektronskom i printanom formatu koji će BiH dijaspori omogućiti lakši pristup informacijama vezanim za administrativne procese i prikupljanje dokumenata u različitim BiH institucijama.

Ovaj priručnik će poboljšati informisanost osoba iz dijaspore o procesima i resursima potrebnim za administrativne procese s kojima se osobe iz dijaspore najčešće susreću i koje su im najpotrebnije. Na ovaj način ćemo omogućiti da osobe iz dijaspore mogu lakše da obavljaju određene obaveze i poslove u BiH što će rezultirati boljom komunikacijom između dijaspore i bosanskohercegovačkih institucija.