Skip to content

Izdavanje vozačke dozvole prvi put

Potrebna dokumentacija:

  • Uz zahtjev (obrazac VD-1) – koji dobijete na lokaciji – bez naknade, za izdavanje vozačke dozvole prilaže se:
  • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti osobe za upravljanje motornim vozilom one kategorije ili potkategorije za koju se traži vozačka dozvola, koje ne može biti starije od dvanaest mjeseci,
  • Uvjerenje o položenom vozačkom ispitu za upravljanje motornim vozilom one kategorije ili potkategorije za koju se traži izdavanje vozačke dozvole,
  • Dokaz o prebivališto, odnosno boravištu (uvidom u ličnu kartu),
  • Dokaz o odobrenom boravku stranog državljanina,
  • Dokaz o uplati od 60,00 KM za obrazac vozačke dozvole koja se plaća platnim nalogom.