Skip to content

Izvod iz matične knjige rođenih

Mjesto izdavanja: Matična služba općine

Potrebna dokumenta za dobijanje Izvoda iz matične knjige rođenih su:

  • Lična karta na uvid,
  • Izvod iz matične knjige rođenih za maloljetne osobe.

Rodni list, vjenčani list i uvjerenje o državljanstvu) može se izvaditi u bilo kojoj općini u FHiH ili u RS, bitno je samo da je dokument verificiran u matičnoj općini.