Skip to content

Izvodi iz zemljišnjih knjiga/ZK izvadak

Mjesto izdavanja: Općinski sud

Šta sadrži ZK izvadak?

Jedan od najčešćih zahtjeva upućen prema ZK uredima je izrada zemljišnoknjižnog izvadka, koji je strankama potreban kao dokaz vlasništva na nekretninama, bilo radi prodaje nekretnine, njenog opterećenja, poklona, zamjene, sjeće šuma i sl. Prije nego što se krene u potragu za podacima iz zemljišne knjige bilo bi dobro da svaka stranka zna za koju katastarsku česticu traži podatke, te u kojoj katastarskoj općini se nalazi ta čestica. Da bi se to znalo potrebno je doznati u kojim zemljišnoknjižnim ulošcima je moguće pronaći te podatke. To stranka može pročitati s nekog već poznatog nahranjenog dokumenta koji ima kod kuće (stari ZK izvadak, identifikacija parcele koju izdaje katastar, podaci iz ugovora i sl.) Ako takvog dokumenta nema, onda je potrebno potražiti pomoć katastra koji vode evideciju o novom premjeru i u mogućnosti su da izrade identifikaciju parcele, koja nam jasno pokazuje kojoj kč. novog premjera odgovara kč. starog premjera. Ako se radi o nekoj kč. koja ja preuzeta u elektronsku bazu podataka zemljišnoknjižni izvadak se može odmah dobiti. Ukoliko se radi o dokazivanju prava vlasništva na stanu, onda je stranka dužna donijeti ili stari zemljišnoknjižni izvadak ili prijedlog za upis vlasništva iz kojeg se jasno vidi kad je stranka podnijela zahtjev za upis vlasništva.

Kako se može dobiti ZK izvadak?

Svako zainteresovano lice može dobiti izvod iz zemljišne knjige uz plaćanje takse od 5 KM, zatim uz dokaz o uplati takse doći u ZK ured, u zgradi suda. Prilikom traženja izvoda iz zemljišne knjige potrebno je navesti što više podataka o nekretnini i vlasniku (ime i prezime, JMBG, ime oca vlasnika nekretnine, broj parcele, broj ZK uloška i sl.).