Skip to content

Ko može da se prijavi za glasanje izvan Bosne i Hercegovine?

Izbjеgla osoba iz BiH i osoba koja privremeno živi u inostranstvu, a ispunjava sljedeće uslove:

  • Da je državljanin Bosne i Hercegovine,
  • Da je navršila 18 godina odnosno da će do dana održavanja izbora (07.10.2018.)navršiti 18 godina,
  • Da ima prijavljeno prebivalište u Bosni i Hercegovini.