Skip to content

Lična karta

Mjesto izdavanja: MUP – SLUŽBA CIPS

CIPS je engleska skraćenica za termin Citizens Identity Protection System (Sistem zaštite identiteta građana), a postala je vrlo uvriježena u našem govoru kada se spominje prijava prebivališta.

Zahtjev za izdavanje lične karte podnosi se organizacionim jedinicama koje djeluju u sastavu Ministarstva unutrašnjih poslova kantona/županije, u čijoj nadležnosti je izdavanje isprava, a prema prebivalištu podnosioca zahtjeva, odnosno po mjestu boravišta za raseljena lica.

Potrebna dokumentacija:

  • Prva lična karta,
  • Zahtjev ( koji se dobije na lokaciji– bez naknade),
  • Izvod iz matične knjige rođenih,
  • Uvjerenje o državljanstvu,
  • Dokaz o uplati naknade za izdavanje lične karte u iznosu od 18,00 KM dostavljanjem originalne prve stranice uplatnice.

Na lični zahtjev podnosioca zahtjeva u ličnu kartu će se upisati entitetsko državljanstvo i krvna grupa.
Za upis podataka o krvnoj grupi potrebno je uz zahtjev priložiti potvrdu ovlaštene zdravstvene ustanove (npr. u Kantonu Sarajevo – Zavod za transfuzijsku medicinu F BiH, Čekaluša broj 86).