Skip to content

Nestanak vozačke dozvole

Potrebna dokumenta:

  • Zahtjev koji dobijete na lokaciji – bez naknade (obrazac VD-1),
  • Potvrda da je vozačka dozvola oglašena nevažećom u službenim novinama,
  • Ukoliko je vozačka dozvola izdata od strane druge policijske uprave u odnosu na trenutno mjesto prebivališta, odnosno boravišta podnosioca zahtjeva, a izgubljena je, uvjerenje da je podnosilac zahtjeva posjedovao vozačku dozvolu,
  • Dokaz o uplati propisane naknade u iznosu od 60,00 KM.