Skip to content

Novorođenčad

Izmjenom Zakona o matičnim knjigama iz oktobra 2014. godine, upis djeteta u matičnu knjigu rođenih se vrši u općini – mjestu prebivališta majke.
Za prijavu djeteta potrebni dokumenti su sljedeći:

Djeca rođena u braku:

 • Izvod iz matične knjige vjenčanih roditelja,
 • Uvjerenje o državljanstvu BiH i FBiH roditelja,
 • Lična/osobna karta roditelja,
 • Obavijest o evidenciji prebivališta roditelja,
 • Ukoliko treća osoba vrši prijavu ličnog imena djeteta, potrebna je punomoć roditelja,
 • Rok za prijavu novorođenčadi je 30 dana od dana rođenja.

Djeca rođena van braka:

 • Izvod iz matične knjige rođenih za majku,
 • Uvjerenje o državljanstvu BiH i FBiH roditelja,
 • Lična/osobna karta roditelja,
 • Obavijest o evidenciji prebivališta roditelja,
 • Rok za prijavu novorođenčadi je 30 dana od dana rođenja.

Djeca rođena u inostranstvu:

Djeca rođena u inostranstvu poslije 01.01.1998. godine:

 • Internacionalni izvod iz matične knjige rođenih ili izvod iz matične knjige rođenih ovjeren u skladu sa propisima BiH,
 • Uvjerenje o kretanju roditelja (Policijska uprava po mjestu prebivališta),
 • Uvjerenje o državljanstvu BiH i FBiH roditelja,
 • Ukoliko nije zajedničko prebivalište roditelja, potrebno je i uvjerenje da nije izvršen upis u matičnu knjigu rođenih i matičnu knjigu državljana (općine po prebivalištu),
 • Lične/osobne karte ili pasoš roditelja, fotokopije,
 • Pismena saglasnost roditelja stranca za upis djeteta u matičnu knjigu rođenih i matičnu knjigu državljana, ovjerena u skladu sa propisima BiH,
 • Pasoš roditelja – stranca, fotokopija;
 • Ukoliko treća osoba vrši upis u matičnu knjigu rođenih i matičnu knjigu državljana, potrebna je punomoć koja je ovjerena u skladu sa propisima BiH;

Za osobe rođene u inostranstvu do 01.01.1998. godine, upis u matičnu knjigu rođenih i matičnu knjigu državljana vrši se na osnovu rješenja Službe za opću upravu.