Skip to content

Prvi put se prijavljujete na glasanje izvan BiH?

Osoba koja privremeno boravi izvan BiH treba da dostavi sljedeća dokumenta:

  • popunjen i svojeručno potpisan obrazac prijave PRP-1,
  • kopiju jednog važećeg dokumenta u svrhu dokazivanja identiteta
    (kopija jednog od tri važeća dokumenta izdata u okviru CIPS-a/IDDEEA-e (lična karta BiH,vozačka dozvola BiH ili pasoš BiH).

Izbjegla osoba iz BiH (osoba koja nije nikad dobila dokument izdat u okviru CIPS-a/IDDEEA-e) treba da dostavi sljedeća dokumenta:

  • popunjen i svojeručno potpisan obrazac prijave PRP-1,
  • kopiju jednog identifikacionog dokumenta (pasoš, vozačka dozvola, važeća ličnaisprava izdata od zemlje domaćina i
  • izbjeglički karton izdat od vlade zemlje domaćinaili druge međunarodne organizacije),
  • dokument u svrhu dokazivanja državljanstva BiH (uvjerenje o državljanstvu BiHne starije od 6 mjeseci ili kopija važećeg pasoša BiH) idokaz o prebivalištu u BiH (kopija potvrde o prebivalištu u BiH ili kopija lične karteu cijelosti iz 1991. godine ili iz perioda od popisa do perioda sticanja statusa izbjegleosobe).

Ukoliko izbjegla osoba iz BiH ne dostavi dokaz o prebivalištu u BiH, Centralna izborna
komisija BiH će provjerom utvrditi da li se nalazi na popisu stanovništva iz 1991. godine.

Ukoliko se izbjegla osoba iz BiH bude nalazila na popisu stanovništva iz 1991. godine, biti će upisana u Centralni birački spisak za glasanje izvan Bosne i Hercegovine, za općinu ukojoj je imala prijavljeno prebivalište na Popisu stanovništva 1991. godine.