Skip to content

Upisani ste u Centralni birački spisak za glasanje izvan BiH na prethodnim izborima?

Izbjegloj osobi ili osobi koja privremeno boravi izvan BiH Centralna izborna komisija BiH će dostaviti obrazac prijave PRP-2 na adresu koju ste naveli prilikom posljednje prijave za glasanje izvan BiH.

Obrazac prijave PRP-2 trebate popuniti, potpisati i dostaviti Centralnoj izbornoj komisiji BiH
priloživši uz obrazac kopiju jednog od važećih identifikacionih dokumenata s fotografijom:

 • Lična karta ili,
 • Vozačka dozvola ili,
 • Pasoš.

Ako ste izbjegla osoba iz BiH, umjesto prethodno navedenih dokumenata kao dokaz identitetamožete priložiti kopiju jednog od sljedećih dokumenata:

 • Pasoš,
 • Vozačka dozvola,
 • Važeća lična isprava izdata od strane zemlje domaćina ili,
 • Izbjeglički karton izdat od vlade zemlje domaćina ili druge međunarodne organizacije.

Ukoliko obrazac PRP-2 ne bude stigao na Vašu adresu, prijavu možete izvršiti podnošenjempopunjenog obrasca PRP-1 najkasnije do 24.07.2018. godine u 24:00 sata.

Obrazac prijave PRP-1 za državljane BiH koji se prijavljuju za glasanje izvan BiH možete dobiti putem:

 • internet-stranice Centralne izborne komisije BiH (www.izbori.ba),
 • internet-stranice Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine (www.mvp.gov.ba),
 • diplomatsko-konzularnih predstavništava Bosne i Hercegovine,
 • klubova i udruženja građana Bosne i Hercegovine u inostranstvu,
 • kancelarija vladinih i nevladinih organizacija koje se bave izbjeglicama i pitanjima migracije.

Važno je napomenuti da potpis podnosilaca prijava na obrascima PRP-1 i PRP-2 moraju biti identični potpisu sa dokumenta koji se prilaže kao dokaz identiteta podnosioca prijave.

Takođe, državljani BiH koji se prijavljuju na glasanje u Brčko Distrikt BiH, a imaju status privremenog boravka izvan BiH, da bi bili upisani u Centralni birački spisak za glasanje izvan BiH, obavezno moraju označiti biračku opciju na osnovu entitetskog državljanstva (FbiH ili RS). Državljani BiH koji se prijavljuju za glasanje u Brčko Distriktu BiH koji imaju status izbjegle osobe iz BiH, da bi bili upisani u Centralni birački spisak za glasanje izvan BiH, obavezno moraju označiti biračku opciju (FBiH ili RS). Ukoliko ne označe biračku opciju državljanin BiH koji se prijavljuju za glasanje u Brčko Distriktu BiH neće imati pravo glasati za Opće izbore 2018. Godine, niti će im biti dostavljen glasački materijal.

Prijave birača za glasanje izvan BiH moraju biti dostavljene u Centralnu izbornu komisiju BiH najkasnije do 24.7.2018. godine u 24:00h.

Ukoliko šaljete prijavu putem pošte, šaljete je na adresu:

Izbori u Bosni i Hercegovini
Poštanski pretinac 451
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Ili na faks +387 33 251 333 i +387 33 251 334 li email: prijavaapp@izbori.ba

Provjera statusa prijave obrade za glasanje izvan BiH obaveza je podnosioca prijave.
Provjera se može izvršiti putem dežurnog telefona: +387 33 251 331 i +387 33 251 332 ili na email: info@izbori.ba.