Skip to content

Uputstvo o preuzimanju putne isprave putem pošte i putem punomoćnika

Putna isprava – pasoš/putovnica može se preuzeti:

 • Lično,
 • Putem punomoćnika:
  • Prilikom podnošenja zahtjeva za pasoš može se pred službenom osobom ovlastiti punoljetna osoba koja će preuzeti njegov/njen pasoš,
  • Punomoćiti punoljetnu osobu koja će preuzeti njegov/njen pasoš, a punomoć mora biti ovjerena od strane notara ili diplomatsko-konzularnog predstavništva BiH (original),
 • Putem pošte:
  • Prilikom podnošenja zahtjeva za pasoš treba dostaviti kovertu sa dostavnicom i nalijepljenim poštanskim markicama u iznosu od 3,80 KM.

Napomena: Odštampani pasoši se putem pošte ne mogu dostavljati osobama koje u trenutku podnošenja zahtjeva posjeduju važeći pasoš, niti se mogu dostavljati u inostranstvo.

Podnosilac zahtjeva za izdavanje putne isprave ima pravo da prilikom podnošenja zahtjeva traži izdavanje putne isprave u roku kraćem od propisanog u sljedećim slučajevima:

 • Nadležni organi izdaju putnu ispravu u roku do 72 sata od momenta podnošenja zahtjeva, ako je u pitanju liječenje u inostranstvu, bolest i smrt člana uže porodice. Podnosilac zahtjeva je dužan podnijeti potrebne dokaze (dokaz o smrti i dokaz o srodstvu ili uputnicu za liječenje u inostranstvu),
 • Nadležni organ za izdavanje putnih isprava na zahtjev stranke, a bez utvrđivanja opravdanih razloga za izdavanje putne isprave po naprijed propisanom postupku iz stava (1) ovog člana izdaje putnu ispravu, ukoliko podnosilac zahtjeva uplati naknadu za izdavanje putne isprave u roku kraćem od propisanog. Za izdavanje putne isprave u skladu sa članom 2., podnosilac zahtjeva pored cijene putne isprave izdate u redovnom postupku, dužan je uplatiti i naknadu za dodatne troškove nadležnog organa koji proizilaze iz postupka izdavanje putne isprave u roku kraćem od propisanog u iznosu od  200,00 KM.