Skip to content

Vjenčani list/Izvod iz matične knjige vjenčanih

Mjesto izdavanja: Matična služba općine

Izvod iz matične knjige rođenih, Izvod iz matične knjige vjenčanih i Uvjerenje o državljanstvu može se izvaditi u bilo kojoj općini u FBiH, bitno je samo da je dokument verificiran u matičnoj općini.