Skip to content

Zamjena vozačke dozvole

Potrebna dokumentacija:

  • Zahtjev – koji dobijete na lokaciji – bez naknade (obrazac VD-1),
  • Ljekarsko uvjerenje ( ne starije od šest mjeseci ) ako je ranija vozačka dozvola izdata sa kraćim rokom važenja,
  • Stara vozačka dozvola,
  • Vozač kojem je izdana vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilom kategorije D i podkategorije D1, prilikom svakog produženja važenja vozačke dozvole, uz zahtjev za produženje prilaže i ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanjem vozilom te kategorije ili podkategorije koje ne smije biti starije od šest mjeseci,
  • Dokaz o uplati propisane naknade u iznosu 60,00 KM platnim nalogom.